lege 100 % vikariat – Helse og velferd

No Comment 0 View

Engerdal kommune
Location : PIE IT
Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt…

More >>

Share This Page
Industry Webinars
FEATURED Solutions